her toplum kendi ötekisini yaratır

her toplumun sırf farklı diye ötekileştirip hayatını mahvettiği insanların cinayetlerinin, intiharlarının sebebinin toplum olduğunu açıklayan argümanı. sosyoloji mezunu arkadaşımın eline mezuniyetinde verdiğim döviz. jean baphista say umarım bize darılmaz. çok yönlü bir cümledir her kalıba uyar.
(bkz: her metres kendi zengin kocasını yaratır )