heteroseksist

sadece tek tip heteroseksüel ilişki olduğunu düşünen, diğerlerinden bihaber yaşayan insanları tanımlar. aynı zamanda devletler tarafından toplumlara dayatılan bir düşünce biçimi olarak da karşımıza çıkar. homofobinin doğmasına da sebeptir.
tek ilişki biçimini kadın ve erkek arasında olabileceğini ileri sürer ve bu ilişki içerisinde de bir rol dağılımı öngörür. bu hiyerarşi, karşımza seksizm olarak çıkar.
heteroseksist toplum işte, biz buna karşı doğmuşuz.