hindistan'da bir kızın köpekle evlendirilmesi

ilginçtir. en azından insan şeklini almış köpekle evlenmemiştir.