hisse senedi

pay senedi.
bir sermaye şirketinin ortaklarına ait sermaye payını gösteren kıymetli evrak.