horowitz bağlanma kuramı

horowitz'e göre yetişkinlerde bulunan bağlanma türleri 4 çeşittir:

1)güvenli bağlanma : kendisine de çevresine de değer verir,güvenir. özgüvenleri yüksektir. bu bireyler, eşlerine kolaylıkla yaklaşabilirler ve onlara bağlı olmaktan da mutludurlar. terkedilme ve insanların onlara onların istediğinden daha fazla yakınlaşmaları yönünde kaygıları yoktur. uzun süreli ilişkiler kurarlar, özellikle uzun süreli eşlerle yaşanan cinsellikten hoşlanırlar, hem kendilerine hem de diğer insanlara duydukları saygı ve güven yüksektir, stres altındayken sosyal destek ararlar, kendilerini açmaktan ve diğer insanların da kendilerini onlara açmalarından hoşlanırlar, kişilerarası ilişkilerinde olumlu, iyimser/yapıcı bir tutum sergilerler

2)kayıtsız-kaçınmacı bağlanma : kendisine değer verir, çevresine değer vermez. yakın ilişkilerden edilgin bir şekilde kaçar; bağımsızlığa aşırı değer verir ve ilişkilerin çok da önemli olmadığına inanmaya başlarlar. bunun sonucu çalışma yaşamı ya da boş zaman faaliyetleri gibi hayatın belli bir şahsa (bağlanma figürüne) bağlı olmayan boyutlarına odaklanma eğilimi sergilerler

3)saplantılı(kaygılı) bağlanma : kendisine değer vermez, çevresine değer verir. genel olarak başkalarının görüşlerine değer verirler.kendini olumsuz ve değersiz hisseder, buna karşın çevresindeki kişileri olumlu ve değerli görürler. reddedilmekten ve yakın bir ilişkide karşı tarafın terk etmesinden çok korkarlar.

4)korkulu-kaçınmacı bağlanma : kimseye bağlanamazlar, ne kendilerine ne de başkalarına. çevresiyle yakınlık kurmak ister ama itimatsızlık ve reddedilme korkusu ile sosyal onaya dayalı ilişki kurarlar.
birinci maddesinde belirtilen kategorideki insanların moralini bozmanın çok keyifli olabileceğini düşündüğüm kuram. ben hangi kategoride miyim? tabii ki dört.*
ikinci kategoriye dahil olduğumu düşündüğüm kuram. mesafeli bir yapım var. ailem dışında kimseyle yakın ilişkim olmadı. hatta kendimi aileme bile pek yakın hissetmiyorum. itiraf tadında bir entry oldu bu da.