hükümet

arapça bir terimdir.
kökü "hükm"dür. bir konuda karar vermeyi, uygulama gücü olanı ve/veya egemen olanı ifade eder.

hükümet ise, parlamenter sistemdeki "yürütme" organıdır.
çok partili bir siyasal sistem, günümüz modernizm felsefesinde güçler ayrılığına dayanır.
güçler ayrılığı, siyasal sistemin ana parçaları olarak tanımlanmış 3 ana organın birbirine bağımlı olmadan (bağımsızca), ama devletin ve toplumun yararına uyumlu biçimde çalışabilmelerini sağlamak için tanımlanmıştır.

hükümet, yasama organının yaptığı yasal düzenlemeleri yürütmekle yükümlü olup, "yargı" organının denetimine tabidir!
astığım astık, dediğim dedik bir demokratik hükümet olmaz, olamaz!
yargıyı ve yasamayı kendi emri altına almış bir hükümet, demokratik değil, totaliter veya oligarşik bir siyasal sistemde var olabilir.

günümüz batı demokrasilerinde en yaygın hükümet modeli ise, koalisyon olarak adlandırılan çok partili yürütme organlarıdır.