hülya tarman

ötekizmir (2001 yazı); aynı adlı dergi aracılığıyla türkiye'deki lezbiyen-lik örgütlenmesini sağlamak için kurulup ' şaibeli aktivistlerden' hülya tarman'dan başka kimsenin akıllarda canlanmadığı öte-ki ben (mart 2002) grubunun kurucusu.