hürmüz

zerdüştlük dininin baş tanrısı, ahura mazda. kötülük tanrısı ehrimen'le sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde olmakla birlikte, zerdüştçü iyimserliğin bir ifadesi olarak, mutlak bir zafer kazanacak olan baştanrı.
1'den 6'ya kadar giden sasani imparatorluğunun krallarından her biri.
tek başlık içinde bunların hepsini yazabilirdin güzel kardeşim. tek tek entry girmenin anlamı var mı sence..

tanım: (bkz: 7 kocalı hürmüz)