hurufilik

islam aleminde penis pirsingini kullanan ilk öncülerdir.
cinsel organlarına taktıkları zille kendilerini belli ederlermiş.
kuran'daki harflerin ve rakamların gizemli anlamları olduğunu ve bunları görüp yorumlayarak insanlığın, geleceğin ve evrenin tanımlanabileceğini savunan felsefe.
kabbalacılıktan türemiştir.

(bkz: hurafe)
(bkz: hurufi)