huylanmak

bir davranış, bir söz ya da bir bakıştan huzursuz olma durumu.