huysuz

beklenilenin tam aksine hareket eden, zor memnun olan, zor begenen ve en önemlisi uyumsuz insanlara verilen sıfattır. topluma kazanılmaları için ciddi bir süreç gerekir. adaptasyon sağlanamadığı takdirde yalnız kalmaları muhtemeldir.
türlü türlü huylar neticesinde kendine olduğu kadar çevresindekilere de nasıl davranacağını unutan, huzursuzluk veren zaat-ı şahanelerdir.
geçimsiz, şirret, toplumda pek sevilmeyen bünyelerdir.