icabet

bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme.