ideal ilişki

oda şartlarında tarafların birbirini bedenen ve ruhen tatmin etmesiyle mümkündür.