idmma

istanbul devlet mimar mühendis akademisinin kısaltılmışıdır.