ihkak-ı hak

bir hakkın zorla kazanılmasıdır.
(bkz: meşru müdafa)
(bkz: ıztırar hali)
(bkz: güç kullanma)
(bildiğim kadarıyla) kişinin kanun tanımadan hakkını almak için kendi hukukunu uygulaması/yaratmasıdır. kısacası, herkesin kafasına göre kendisine göre adaleti sağlamasıdır. devletin güvenlik organları, bağımsız mahkemeler dururken kişi kendi kendisine yargılama yapamaz.