ihracat

bir ülke içinde serbest dolaşımda bulunan malların dış ülkelere satılması anlamındadır. tersi için (bkz: ithalat)