iki dirhem bir çekirdek

bir iskender pala kitabı. deyimlerin çıkış noktalarını hikayeleriyle anlatır.