iki parmak arası dünya

başparmakla işaret parmağı arasına sığdırılmış yalnızlığın en yalın sembolü. içine kıvrıldığın, gömüldüğün seçilmiş yalnızlıklar toplamı. sadedir, kendinden menkul, sana özel, sana ait.
dünya iki parmağın arasına alınan bir para, kimisi için sigara, bazıları için ise penis.
dünya iki parmak arasından görünen bir baş parmaktan ibarettir.