ilk anda oluşan fikrin sonrasında asla yanıltmıyor oluşu

kişi değişmeyip, değişkenler farklılaşsa bile sabit kalan hissiyat şeysi.

yaşam deneyimleriyle pratiği şudur: hayatında görmediğin tanımadığın sırf o an orda bulunuyor olman nedeniyle tanıklık ettiğin biri hakkında aklında bir fikir oluşur ve devamında o kişi yaptıklarıyla ne denli haklı olduğunu ispatlamış olur. hatta daha öteye de yaşımak mümkündür, bazen de "yok ya bu kadar değildir bu kadar olmaz, böyle biri olamaz." dersin ancak karşındaki yaptıklarıyla, onun hakkında düşündüklerini kat kat aşan oranda ağzına sıçar. bu önyargı değil, sadece önyargı olabilecek iskelet yapıyı karşındakinin öngörüye çevirmesinden başka bir şey değildir. en çok yanılmak istenen anda bir kez daha yanılamıyor olmanın en tuhaf en istenmeyen halidir.