ilkel komünal toplum

para yok, devlet yok, özel mülkiyet yok avcı ve toplayıcılik ile geçinen günümüz streslerinden uzak. lüks olmayan fakat yaşamak için yeterli ihtiyaçların karşılanabildigi toplumsal yaşam biçimi. ilk örnekleri homo erectusun yaşamaya başladığı dönemlere dayanır.

ek olarak medeniyet anlayışından uzaktır mimari, sanat kavramı, yazı kavramları gelişmemiştirr

ek 2, futurelavirsin gönderisinden sonra yanlış anlaşılma olmaması için şunu ekleyebilirim homo erectus türünün ortaya çıktığı dönemde sanat "düşüncesi" gelişmemiştir.

sanat anlayışı ile ilgili düzeltmemide
bu metinle açıklayabiliriz
sanatın tarihi, sanat amacıyla çizilmiş olmasalar da pre-historik çağlarda magara duvarlarına yapılmış hayvan figūrlerine kadar uzanır. ispanya’daki altamira mağarasından ‘bizon’ çiziminden, fransa'daki mağara duvarına çizilen ‘inek’e fakat bu eserler sanat eseri üretme amacı ile uretilmediğinden sanat düşüncesini kapsamadigi halde sanat eseridir .

hatırlatma için teşekkürler futurelavirs
acayip özendiğim dönem. sanatta da baya ileriler.