ilkyardım çantası

trafik kazaları ve ani yaralanmalarda müdahaleye imkan tanıyacak araç ve gereçlerin bulunduğu çantaya denir.