imbat

yazın, gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı, deniz yeli.