insanımsı

yer gezegeni üzerindeki dik yürüyen primatlar familyasından olup, neandertal insanının bile gerisindedir.
faunayı oluşturan memeliler aleminin bir üyesi olarak kabul edilebilse de, insan topluluklarının içinde yaşamaları sakıncalıdır. tecrit edilmeleri önerilir...