insansı

evrimi eksik kalmış ve bu nedenle insana dair temel değerlerden ve duygulardan yeterince alamamış canlı türü.
hayvan da sayılmaz insan da... arafta kalık bir yaratık!
fiziksel ve kısmen biyolojik olarak insanla ortak özellikte olan fakat diğer akla gelebilecek çoğu şeyden (duygular, düşünebilme vs) mahrum kalmış varlığı gereksiz varlık.