inzivaya çekilmek

münzevi olmanıza yol açacak bir eylemdir. *