iskele alabanda

bir denizcilik komutudur.
"dümeni, sol tarafa doğru sonuna kadar çevir" anlamına gelir.
(denizcilikte, iskele sol tarafı, sancak ise sağ tarafı ifade eder)

(bkz: fora)