iskender pala

eski asker yeni edebiyatçı, roman yazarı.

kendisinden zerre haz etmem. bunun sebebi ansiklopedik divan şiiri sözlüğü adlı eserindeki iskender maddesidir:

"...içki içen, adam öldürmekten zevk alan, adalet tanımaz, ırk ayrımı güden, mısıra bir tanrı olarak giren, çok tanrılı grek dinine uyan ve hatta eşcinsel bir kişidir."

bu sıralı cümleyi iskender-i zülkarneyn'i, iskender-i yunanî'den ayırmak için, yunan olanı tanımlamada kullanmıştır ve kendisince zülkarneyn'in iskender olamayacağını kanıtlamıştır. kendisi muhafazakar diye geçiniyor ancak ona göre eşcinsel olmak, kendisini allah saymaktan daha günah, daha bir 'hatta'lık durumdur. nasıl bir mantıktır ben sökemedim. allah sonumuzu hayretsin. amin.

ayrıca hurufilik gibi bir takım 'batıl' tarikatlar için kurduğu sözleri de bir bilim eserine yakışmayan türdendir. sanki kendisi edebiyat bilimi sınırlarında bir bilim adamı değil de ilahiyatçıdır. ha adı geçen tarikatlar için gerçektir, hakikattir denilemez belki ama kendi doğrusu yerine bir ilahiyatçıdan alıntı yapması daha doğrudur. neyse. allah sonumuzu... ha yazmıştım bu duayı.

not: adı geçen sözlüğü alanının en pratik ve sistemli sözlüğüdür. sezarın hakkı sezara.

edit medit: + filan filan, imla mimla.