iski

istanbul için su demek, kanalizasyon demek, susuzluk demek, kuraklık demek, yolsuzluk demek, para demek, rant demek.


ayrıca levent kırca demek. kırca'nın 'siki'si ne meşhurdu.

alo siki, alo sikicim.