işkillenme

türkçemizin ilginç bulduğum ifadelerindendir. bir diğer ifadesi pirelenmedir.
şüphelenmek

yer yer 'kıl kaptım ' a dönüşür.