islam bilim ve teknoloji tarihi müzesi

gülhane parkının içinde yer alan ve ismini gördüğümde beni dumura uğratan müze.
islam coğrafyasında şüphesiz önemli bilim adamları yasamış ve önemli keşiflere imza atmış olabilir. ancak tüm bunlar islam bilim ve teknolojisi diye kategorize edilebilirler mi?
bu bilim insanları salt müslüman oldukları için değil, bilime ilgi duydukları ve emek harcadıkları için tarihe mal olmuş insanlardır.
dünya'nın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü ortaya koyan galileo hiristiyan, üstelik de bir din adamı idi.
şimdi onu ve çalışmalarını hıristiyan bilim ve teknoloji tarihi kapsamında mı ele almamız gerekecek?
sanırım geri kalmışlığımızın en önemli sebebi din değil de, daha çok bu tip komplekslerimiz olsa gerek.