israil dölü

ırkçı, ayrımcı ve bölücü küfür niteliğinde bir isim tamlaması.
uzun eşşeğin tekidir.