istanbul un taşı toprağı altındır

vakti zamanında,doğudan, güneyden, kuzeyden göç eden insanları göçe teşvik eden cümle...

taşı toprağı altın mı bilemem,ya da şu an ki istanbulun rezaletinin tek sorumlusu mudur göçler, bunu da bilemem...şunu bilir şunu derim ki,bu işten ne göç edenler,ne istanbul,ne de istanbullular karlı çıkmadı...