istanbul üniversitesi işgal eylemi

6 nisan 2015 günü, en yüksek oyu alarak seçildiği halde, yetkili makam tarafından atanmayan rektör adayını desteklemek ve haksız yere rektör olarak atanan akademisyeni istifaya davet etmek amacıyla yapılmıştır.
prof. dr. raşit tükel'in müdahale ettiği eylem, aynı gün sona ermiştir.