istek kipi

eylemin gerçekleşmesini istediğimiz, arzuladığımız hallerde görülür. fiile -e, -a harfi eklenerek cümlede yerini alır.

- çok geç olmadan yat(a)yım.
- bende sizinle gel(e)yim.