izohips

yeryüzündeki çeşitli coğrafi oluşumları haritalandırmak amacıyla kullanılır.
deniz yüzeyine göre aynı yükseklikte olan hatların birleştirilerek gösterildiği eşyükselti eğrilerinin adıdır.
coğrafya biliminde, bu kapalı eğrilerle düzenlenen haritalara, izohips haritası denir.
(ortaokulda öğretilmişti bize ve en zevk aldığım şeydi izohips haritası düzenlemek)