jargon

bir gruba, mesleğe, oluşuma, ideolojiye vb. ait, özel bir dil ve terimler topluluğu, iletişim tarzı, konuşma ve yazı şekli.
tdk'da "dar bir çevreye özgü dil, argo" olarak tanımlanmıştır.
terminoloji ile birinci dereceden kuzendirler.