jean jacques rousseau

fransiz ihtilali'nin fikir babalarından, büyük bir jakoben.
jan jak russo diye okunur.
kendisini ilk olarak lisede edebiyat derslerinde duymuş ve daha sonra 4 sene hukuk fakültesinin ilk 2 yılında hemen hemen her konuyla ilişkilendirilmesiyle aşina olduğum fikir babası. kendisi toplum sözleşmesi'nde insanların güvenlik vb ihtiyaçları için birleşip millet olarak devlet çatısı altında toplanmalarını ve bu çatı altında toplanma yüzünden de mülkiyet hakkı ve bir kısım özgürlüklerini kendi elleriyle sınırlamaları bakımında russo eleştiride bulunmaktadır.