kadirşinas

değerbilir, iyilikbilir.
kadir, kıymet bilmek anlamına gelen bir sıfat. bu tarz insanlar toplum arasında çokça sevilen insanlardır.