kadro dışı

herhangi bir organizasyonda, kişinin bir grubun içine alınmamasıdır.