kadrolu öğretmen

kadrolu öğretmen doğulmaz, olunmaz, emekli olmadan önce kurada adının çıkması için dua edilir.