kaldırım poşeti

karpuzsever tarafından dile getirildiyse yüksek ihtimal kafada imgelendirilen bir bim poşetidir. *