kaldırımda geçtiğiniz yöne çeken arkadan sensörlü teyzeler

heryerdedirler, onlardan kaçamazsınız...