kalu beladan beri yalnız olmak

yatağa çaprazlama atlayıp anıra anıra ağlama sebebi. *