kambur felek kimine kavun yedirir kimine kelek

hayatın herkese eşit davranmadığını anlatan serzeniş cümlesi..