kana rakamları

gemilerin çektikleri su derinliğini göstermek için baş ve kıç dikmeler hizasına sancak ve iskele taraflara desimetre veya feet cinsinden, romen ve italik şeklinde çizilmiş rakamlar.