kasnak

nakış işlerken kullanılan, kumaşı germeye yarayan tahtadan çember.