katastrof

yunanca kökenli bir terimdir. günlük dilimizde pek kullanılmaz, ama, bazı sanat ve bilim dallarının terminolojisinde kullanılır.
büyük felaket, facia, büyük doğal afet, yok oluş gibi anlamları vardır.