katık

ekmeğin yanında yenilen yiyeceklere verilen ad.