kay süt

adında pek meymenet yok ki... içeriğin pek güzel olacağı düşünülemez tabi ki.


kötü tasarım süt ambalajına da örnektir. içesi gelmiyor insanın, sanki o yavru keçinin sütünü çalmış gibi hissettiriyor.