kedidir o kedi

gereksiz telaş yapan kişiye söylenir genelde bu cümle. önemsiz bir durum olduğunu belirtir.